LICH BAO GIANG TU DONG

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Nguyễn Hải Hưng (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:20' 01-09-2011
Dung lượng: 529.0 KB
Số lượt tải: 34
Số lượt thích: 0 người
"Không thể sửa ở Sheet này, chỉ có thể sửa ở Sheet SBG luu, bạn cần in tuần nào?" 1
1 HỌC KỲ I Từ ngày: 8/22/2011 1 HỌC KỲ I Từ ngày: 8/29/2011
3 TUẦN LỄ 1 Đến ngày: 8/27/2011 3 TUẦN LỄ 2 Đến ngày: 9/3/2011
4 5
5 Thứ Tiết Lớp "Tiết
PPCT" PM TÊN BÀI GIẢNG 7 Thứ Tiết Lớp "Tiết
PPCT" PM TÊN BÀI GIẢNG
6 2 1 4 1 TĐ Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. 9 2 1 4 3 TĐ Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tt).
7 2 4 1 T Ôn tập: các số đến 100000 11 2 4 6 T Các số có 6 chữ số
8 3 4 1 ĐĐ Trung thực trong học tập 13 3 4 2 ĐĐ Trung thực trong học tập
9 22 4 AV 15 29 4 AV
10 08 5 H 17 08 5 H
11 6 CC 19 6 CC
12 3 1 4 1 CT Nghe-viết: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. 21 3 1 4 2 CT Nghe-viết: Mười năm cõng bạn đi học.
13 2 4 2 T Ôn tập: các số đến 100000 (tt) 23 40785 2 4 7 T Luyện tập
14 3 4 1 LT&C Cấu tạo của tiếng. 25 3 4 3 LT&C Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết.
15 23 4 4 1 KH - Con người cần gì để sống? 27 30 4 4 3 KH - Trao đổi chất ở người (TT)
16 08 5 4 1 LS Môn Lịch sử và Địa lí 29 5 4 2 LS Nước Văn Lang
17 6 TH 31 6 TH
18 4 1 TD 33 4 1 TD
19 2 4 1 KC Sự tích hồ Ba Bể. 35 2 4 2 KC "Kể chuyện đã nghe, đã đọc (bài thơ Nàng tiên Ốc)."
20 3 4 3 T Ôn tập: các số đến 100000 (tt) 37 3 4 8 T Hàng và lớp
21 24 4 4 2 TĐ Mẹ ốm. 39 31 4 4 4 TĐ Truyện cổ nước mình.
22 08 5 4 2 KH - Trao đổi chất ở người 41 5 4 4 KH Các chất dd có trong thức ăn. Vai trò của chất bột đường
23 6 6
24 5 1 4 1 TLV Thế nào là kể chuyện? 5 1 4 3 TLV Kể lại hành động của nhân vật.
25 2 4 4 T Biểu thức có chứa 1 chữ 40787 2 4 9 T SS các số có nhiều cs.
26 3 4 2 LT&C Luyện tập về cấu tạo của tiếng. 3 4 4 LT&C Dấu hai chấm.
27 25 4 4 1 KT "Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu thêu" 01 4 4 2 KT "Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu thêu"
28 08 5 AV 5 AV
29 6 Tin 6 Tin
30 6 1 MT 6 1 MT
31 2 TD 2 TD
32 3 4 2 TLV Nhân vật trong truyện. 3 4 4 TLV Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện.
33 26 4 4 5 T Luyện tập 02 4 4 10 T Triệu và lớp triệu
34 08 5 4 1 ĐL Làm quen với bản đồ 5 4 2 ĐL Làm quen với bản đồ
35 6 HĐTT 6 HĐTT
36 7 7
37
38
39 27 03
40 08
41
42 "Để vừa với trang in bạn cần phải ần bớt các dòng không có tiết dạy, KHÔNG ĐƯỢC XÓA DÒNG!"
43 HỌC KỲ I Từ ngày: 8/29/2011
44 TUẦN LỄ 2 Đến ngày: 9/3/2011
45
46 Thứ Tiết Lớp "Tiết
PPCT" PM TÊN BÀI GIẢNG
47 2 1 4 3 TĐ Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tt).
48 2 4 6 T Các số có 6 chữ số
49 3 4 2 ĐĐ Trung thực trong học tập
50 29/08 4 AV
51 29 5 H
52 6 CC
53 3 1 4 2 CT Nghe-viết: Mười năm cõng bạn đi học.
54 2 4 7 T Luyện tập
55 3 4 3 LT&C Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết.
56 30/08 4 4 3 KH - Trao đổi chất ở người (TT)
57 5 4 2 LS Nước Văn Lang
58 6 TH
59 4 1 TD
60 2 4 2 KC "Kể chuyện đã nghe, đã đọc (bài thơ Nàng tiên Ốc)."
61 3 4 8 T Hàng và lớp
62 31/08 4 4 4 TĐ Truyện cổ nước mình.
63 5 4 4 KH Các chất dd có trong thức ăn. Vai trò của chất bột đường
64 6
65 5 1 4 3 TLV Kể lại hành động của nhân vật.
66 2 4 9 T SS các số có nhiều cs.
67 3 4 4 LT&C Dấu hai chấm.
68 01/09 4 4 2 KT "Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu thêu"
69 5 AV
70 6 Tin
71 6 1 MT
72 2 TD
73 3 4 4 TLV Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện.
74 02/09 4 4 10 T Triệu và lớp triệu
75 5 4 2 ĐL Làm quen với bản đồ
76 6 HĐTT
77 7
78
79
80 03/09
81
82